Projekty

Vrbovec_dům vína

Hlavní myšlenkou celého návrhu a také uspořádání je vytvoření multifunkčního prostoru domu vína, sloužícího jako kulturní dům obce, který je zároveň propagátorem obce, vinařství a je místem kul- tury obce, společenského setkávání obyvatel a do budoucna hlavním vinařským objektem, tzv. Vinařskou stodolou celé Znojemské vinařské podoblasti.

Je prostorem, který obyvatelé a přespolní využívají k oslavám, svat- bám, lze zde hrát divadlo, nebo je tu možné promítat. Jedná se o pros- tor, který si může kdokoliv pronajmout nejen pro kulturní ale například i pro firemní akce.

Objekt se snažíme vizuálně s vinařstvím spojovat. Nenavrhujeme bednu (kostku) – “kulturák”. Domníváme se, že právě jeho tvarosloví by mělo reflektovat starou vinařskou obec v které se nachází. Proto jsme zvolili archetypální tvar domu, který jsme sdružili do shluku menších hmot vyrůstajících ze společného dřevěného pláště. Díky nutnosti dimenzovat objekt pro dostatečný počet návštěvníků a umístění v centru obce to bylo jediné možné řešení jak vytvořit objekt, který bude svou formou do obce zapadat.