Projekty

Mělník_studie náměstí Karla IV.

Prostorové řešení náměstí

Návrh se snaží vrátit místu historickou podobu zřetelnou ze starých fotografií. Náměstí Karla IV. bylo vždy volným prostorem města, kde se odehrávaly různé události. Volná plocha byla připravena k využití. Historie zde pamatuje trhy, společenské akce, benzínovou pumpu a parkoviště.

Studie náměstí Karla IV. v Mělníce

Výsledek soutěže byl velmi vizionářský a jeho realizace ukazuje, že všechny navržené postupy nelze realizovat současně a v plné míře. Tato studie náměstí Karla IV a prostoru po budově VVS zahajuje revitalizaci širšího centra města. Oproti soutěži jsou některá témata řešena jinak (doprava, výstavba bloku domů místo VVS…). Jiné řešení je bráno jako první nutný krok k realizaci vize ze soutěže. Cíl ze soutěže zůstává neměnný, avšak cesta k samotné realizaci se může proměňovat.

Shrnutí zásad rozvoje místa ze soutěže

Centrum města Mělníka je atraktivním místem s velikým potenciálem rozvoje. Soutěž, ačkoliv byla zaměřena převážně na řešení náměstí a jeho okolí, ukázala potřebu pojmenovat vizionářský pohled na rozvoj širšího centra města. Cílem bylo ukázat, že pouhou rekonstrukcí náměstí nelze změnit povahu centra. Rekonstrukce náměstí musí totiž být jedním krokem z mnoha, které spolu souvisí. Všechny tyto kroky naplňují vizi města o ideální přeměně centra Mělníka.